Tin tức nội bộ
Facebook
Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng Quản trị Công ty CP Sản Xuất Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
  1. Thời gian tồ chức Đại hội : 09 giờ 00 - Thứ Sáu, ngày 27/11/2015
  2. Địa điểm : Hội trường Orchid I - Tầng 2, Khách sạn ParkRoyal Sài Gòn, số 309B - 311 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Tân Bình.
  3. Thành phần tham dự : Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Taniservice tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/11/2015 hoặc người ủy quyền hợp lệ.
Nội dung Đại hội : 
  1. Thông qua báo cáo tổng kết kết quả HĐ SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015
  2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
  3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016
  4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
  5. Thông qua điều lệ sửa đổi công ty.
  6. Bầu thành viên Ban Kiểm Soát.
Kính chuyển đến các Cổ đông Taniservice tài liệu về Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Quý cổ đông vui lòng click vào đường link bên dưới để xem chi tiết nội dung :

Trân trọng cảm ơn

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2015 :