Tin tức nội bộ
Facebook
Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo mời tham dự ĐH Cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex (TANISERVICE JSC) xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thời gian: 9h00, thứ Sáu –  ngày 16/01/2015

Địa điểm: Khách sạn Đệ Nhất Sảnh Mimosa - Trung Tâm Tiệc Hội nghị First Place (Khách sạn Đệ Nhất - kế bên Phố Nướng Đệ Nhất )

Địa chỉ:  21 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Thành phần tham dự : Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Taniservice JSC tại thời điểm chốt danh sách 20/12/2014 hoặc người ủy quyền hợp lệ

Nội dung:
  •  Thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014.
  • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
  • Thông qua báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015.
  • Thông qua báo cáo từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  • Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2015 - 2020).
Xem chi tiết các Báo cáo tại Đại hội :