Thành quả đạt được

Với những nổ lực trong hoạt động sản xuất và đóng góp chung sức trong các hoạt động xã hội, Taniservice đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen trong hoạt động phong trào như:

- Bằng khen của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bến Tre trao tặng năm 2007

- Bằng khen của Chủ Tịch UBND TPHCM trao tặng năm 2008.

- Bằng khen của Tổng Giám Đốc Công ty XNK & Đầu Tư Chợ Lớn năm 2009.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố khen tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục 2008 – 2009.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố khen tặng tập thể lao động xuất sắc năm 2009.

- Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Thành phố ngày 22/02/2010 khen tặng đơn vị có thành tích thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động năm 2009.

- Bằng khen của UBND thành phố khen tặng tập thể lao động xuất sắc năm 2010,2011

- Bằng khen Công đoàn cơ sở vũng mạnh xuất sắc năm 2010, 2011